We zijn weer begonnen!

Uw inbreng


Hoe kunt u een onderwerp onder de aandacht brengen?
Om de ouders en personeelsleden goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk om te weten wat er leeft. De MR houdt zelf zijn ogen en oren open, maar staat ook open voor suggesties van ouders en personeelsleden. Ouders die een onderwerp willen bespreken kunnen hiervoor een MR-lid benaderen (zie samenstelling MR) of mailen naar m.r@zonnehof.nl. Daarnaast zijn ouders en personeelsleden ook van harte welkom bij de MR-vergaderingen. De vergaderdata en de te bespreken onderwerpen zijn opgenomen in het MR-jaarplan en zijn ook te vinden op de website van de school.

Vergaderdata MR schooljaar
18 september 2018
14 november 2018
13 december 2018
4 februari 2019
9 april 2019
28 mei 2019