We zijn weer begonnen!

Op deze pagina kunt u de documenten van de MR bekijken


Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement.
Klik hier voor het communicatieplan.

Klik hier voor het jaarplan van de MR.
In schooljaar 2018 - 2019 zal waar mogelijk de samenwerking gezocht worden met de MR van Basisschool de Tweesprong. De gezamenlijke gespreksonderwerpen zullen vooral gaan over het opstellen van een jaarplan en de zoektocht naar een nieuwe directeur voor onze beide scholen. Het nieuwe jaarplan wordt z.s.m. aangepast.

Klik hier voor de agenda's.
Klik hier voor de notulen.
Klik hier voor de notulen van de MR-OVL vergadering.