We zijn weer begonnen!
De vergaderdata zijn gepland op:
Maandag 2 oktober

Alle vergaderingen vinden plaats op school.