De notulen van de bijeenkomsten van de ouderklankbord groep vindt u hier