De oudervereniging van Basisschool "De Zonnehof"

 
 

Wat doet de OVL?

De OVL initiëert en organiseert (buitenschoolse) activiteiten en ondersteunt en helpt mee met activiteiten vanuit school. Te denken valt aan Sinterklaas, Kerst, de schoolreis en carnaval.
De OVL vergadert voorafgaand aan een activiteit om deze door te nemen en taken te verdelen. De volgende vergadering wordt de activiteit geëvalueerd.  Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. Notulen zijn na te lezen op ons ouderportaal. 

Om de verschillende activiteiten te kunnen bekostigen wordt er in het begin van het schooljaar een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze is €15,- per kind. Kinderen die vanaf 1 januari instromen, betalen €7,50 omdat deze groep aan minder activiteiten deelneemt. 
De OVL verzorgt ook een sinterklaascollecte en tweemaal per jaar een kledinginzamelingsactie via Bag2school. De opbrengt hiervan komt ook ten goede van de kinderen. 

Schoolreis

In overleg met de directie en de leden van de OVL neemt de OVL de taak op zich de gelden voor de schoolreis te innen.
De bijdrage voor de schoolreis bedraagt € 15.00 per kind. De eindverantwoording voor deze gelden rust bij de directie van onze school.
 

Samenstelling bestuur OVL 

 
Voorzitter vacature  
Secretaris Anke Stultiens  
Penningmeester Judith Strous 06-10740857
Leden Linde van Gemert 0495-842434
  Marja van de Winkel 06-10213720
  Simone Coort 06-46391051
  Christel Claessens 06-20341268  
  Marjo Kierkels  
  Melba Tolentino  
     
Namens het team Monique Luijten  
 
Mocht u meer informatie willen over de OVL, of heeft u op-/aanmerkingen, neem dan gerust contact op met een van onze leden.