Inspectie

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Op 26 juni 2014 hebben wij een bezoek gehad van de onderwijsinspecteur. De bevindingen van de inspectie zijn te lezen in dit rapport.