Combinatiegroep 0-13 jaar

Op onze locatie in Leveroy werken wij met een combinatiegroep in de leeftijd van 0 tot 13 jaar oud. Wij kiezen hiervoor omdat het om een kleine locatie gaat. De maximale groepsgrootte is zestien kinderen.

Binnen de combinatiegroep bieden wij de volgende opvangmogelijkheden aan: Kinderopvang, Peuterprogramma, Voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (BSO).

Binnen onze combinatiegroep staat het uitgangspunt "kwaliteit door kleinschaligheid" centraal. We kijken goed naar de draagkracht en het welbevinden van de allerkleinsten. Voor de allerkleinsten is het ook belangrijk dat we het dagritme blijven volgen zoals zij vanuit thuis gewend zijn. Tevens zorgen wij voor vertrouwde pedagogisch medewerkers. We zorgen dat er passende ontwikkelings- en spelmaterialen zijn en dat er passende activiteiten(thema's) aan worden geboden voor kinderen in alle leeftijden.

De communicatie naar ouders gaat via het ouderportaal en een nieuwsbrief als wij met een nieuw thema beginnen. Zo betrekken wij ouders bij de beleving die de kinderen bij ons hebben en kunnen de kinderen hier thuis over verder praten.

Wanneer jullie meer van ons willen weten, dan nodigen we jullie graag uit op onze locatie. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden.