Klachtencontactpersoon

De klachtencontactpersoon is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie. De klachtencontactpersoon helpt bij het bewandelen van de juiste route om de klacht te behandelen.

Op de Zonnehof is Lilian Schrooijen-Klompen de klachtencontactpersoon. De groepsleerkracht van uw kind en directie zijn de eerst aangewezen personen waar u als ouders terecht. Wanneer dit echter niet wenselijk is, is Lilian Schrooijen-Klompen de klachtencontactpersoon voor ouders in deze. Zij is te bereiken via mail: lilian@schrooijen.nl of telefonisch op telefoonnummer 06 101 312 88.

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u hier.