Vertrouwenspersoon

Voor ouders en leerlingen is het van belang om een laagdrempelig aanspreekpunt te hebben op school wanneer zij zich onveilig voelen of als ze een onveilige situatie constateren.

Natuurlijk is de eigen leerkracht de eerst aangewezen persoon waar kinderen terecht kunnen. Als zij hierover liever niet met de eigen leerkracht spreken, is er per school een vertrouwenspersoon aangesteld. Voor alle leerlingen op de Zonnehof is dit leerkracht Suzan Heerschap.

De groepsleerkracht van uw kind en directie zijn de eerst aangewezen personen waar u als ouders terecht kunt in deze situatie. Wanneer dit echter niet wenselijk is, is Marieke de Louw de vertrouwenspersoon voor ouders in deze. Zij is persoonlijk te bereiken via telefoonnummer 06-37090812 of wit_pim@hotmail.com.